engine
Дайте
нов живот
на вашия
двигател
HHO-водородно почистване

Направете профилактика с нашата
система за почистване на въглеродни
отлагания и възстановете мощността на
вашия двигател, спестете гориво,
предпазете двигателя и
замърсявайте по-малко.

Технологията използвана от HGC помага да  предотвратите или отложите във времето скъпи ремонти. Системата почиства цилиндри, бутала, дюзи, инжектори и значително подобрява работата на EGR клапаните, турбо компресорите и останалите компоненти от горивния процес при двигатели с вътрешно горене.
ERG Kлапан
Инжектори
Бутала
Турбо Компресор

Работен процес

Благодарение на революционната технология, водородът
е вкаран директно в горивния процес и елиминира до 75% от
съществуващите окислителни отлагания, които пречат
на двигател да работи с
пълен капацитет
.
Проследете процеса:

Резултати

Чрез оксиводородното почистване на HGC вие вие премахвате нагарите и окисите образувани с времето в горивната система на вашия двигател. Премахват се отлаганията по бутала, клапани, инжектори, дюзи, EGR и турбо. Като резултат, спестявате до 15% от разхода на гориво, предпазвате двигателя, възвръщате пълния му работен капацитет и премахвате видимите изходящи газове и елиминирате вредните такива.

1. Вода

Използва се вода, обработена по специална технология с
добавено минимално количество КОН.

2. Електричество

Използва се минимално количество електрическа енергия за протичане процеса на електролиза.

3. Електролиза

Иновативен - най-икономичния процес на електролиза
познат до момента на пазара.

4. Горене

Посредством специален шлаух, произведения при електролизния
процес газ се добавя към входящия въздух на двигателеля, след
въздушния филтър и сензорите за дебит.

5. Двигател

Двигателят е в режим на работа на място, захранван със смес от фосилно гориво + ОКСИВОДОРОД

6. Намален разход на гориво

Времетраенето на една процедура е 45 минути, като след
нея разхода на гориво пада драстично.

7. Премахване на черния дим

Видиният черният дим от изпускателната система изчезва. Драстично намаляват стойностите на CO, NOx и HC.

8. Възвръщане мощността
на двигателя

Моментално се наблюдава възвръщане на мощността и
„пъргавината“ на двигателя.

9. Предпазване на двигателя

Двигателят се предпазва от повреди и износване в следствие
на натрупани отлагания при горивния процес.

Кои са нашите клиенти

Системата е приложима за дизелови и бензинови двигатели на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Нашите клиенти са собственици на автомобили, камиони, строителна и селскостопанска техника, моторни лодки и яхти, както и всякакъв вид генератори.

Процедурата за почистване на горивната система на ДВГ спомага за удължаване живота на двигателя, отлагане във времето на скъпоструващи ремонти, възвръща мощността и динамиката на двигателя, успокоява работата му, намалява емисиите на отделяните вредни газове. Като следствие, се наблюдава и намаляване на разхода на гориво.

Процедурата по почистване не отстранява механични проблеми на компоненти от горивната система на двигателя, свързани с износване, амортизация, механични деформации! Следенето на данните на двигателя още при първа процедура, може да покаже наличието на механичен проблем

Автомобили

HGC предлага на собствениците на автомобили иновативно решение за окси-водородно почистване на двигател с изработена в България технология.

Резултати:

Намален разход на гориво
Защита от повреди
Възвръщане на мощността
75% намаляване на емисиите на CO, NOx, HC

HGC технологията

Почиства въглеродните отлагания в двигателя
45
мин.
15%
намален разход
на гориво

Камиони

HGC предлага на собствениците на камиони иновативно решение за окси-водородно почистване на двигател с изработена в България технология.

Резултати:

Намаляне шума от работата на двигателя
Подобряване работата на дюзите (освен при механични износвания)
Повишаване на мощността
75% намаляване на емисиите на CO, NOx, HC

HGC технологията

Почиства въглеродните отлагания в двигателя
45
мин.
15%
намален разход
на гориво

Селскостопанска техника

HGC предлага на собствениците на агро-техника иновативно решение за окси-водородно почистване на двигател с изработена в България технология.

Резултати:

Регенериране на мощността
Осезаемо намаляване на видимите димни газове
По-тиха и гладка работа на двигателя
75% намаляване на емисиите на CO, NOx, HC

HGC технологията

Почиства въглеродните отлагания в двигателя
45
мин.
15%
намален разход
на гориво

Лодки

HGC предлага на собствениците на моторни плавателни съдове иновативно решение за окси-водородно почистване на двигател с изработена в България технология.

Резултати:

Намален разход на гориво
Защита от повреди
Възвръщане на мощността
75% намаляване на емисиите на CO, NOx, HC

HGC технологията

Почиства въглеродните отлагания в двигателя
45
мин.
15%
намален разход
на гориво

Генератори

HGC предлага на собствениците на генератори иновативно решение за окси-водородно почистване на двигател с изработена в България технология.

Резултати:

Намаляне шума от работата на двигателя
Видимо намаляване на видимите димни газове
Редуцирана консумация на гориво
75% намаляване на емисиите на CO, NOx, HC

HGC технологията

Почиства въглеродните отлагания в двигателя
45
мин.
15%
намален разход
на гориво

Какво да очакваме от HGC почистването?

Резултатите, които очакваме, са базирани на наши дългогодишни наблюдения. През годинити са третирани множество двигатели, като внимателно са обработвани и анализирани резултатите.

Обстойните наблюдения върху параметрите на третираните двигатели (механични, телеметрични и химически), показват, че при първично прилагане на процедурата за почистване се наблюдават резултати с различни ефекти.

Това е напълно нормално с оглед на факта, че двигателите използват горива с различни качества; всеки двигател има специфичен режим на работа и натоварване; двигателите са обслужвани пунктуално или са били частично или напълно необслужвани.

Получаването на положителен ефект при един двигател, само след една процедура, може да бъде постигнато при друг двигател (дори аналогичен) след 2 до 3 последователни процедури в рамките на един месец.

В заключение на нашите наблюдния, за постигането на максимален ефект, като начало, предлагаме в рамките на 5 седмици да бъдат извършени 2 процедури. Като след всяка процедура ще се наблюдават подобренията на характеристиките,в случаите когато е възможно.

След това е напълно достатъчно на 10,000-15,000км (или при смяна на масло) профилактично почистване на двигателя.

Научете всичко ново за HGC:

03.01.2017

HGC проведе лабораторни тестове за ефекта от HHO.

Резултатие показаха:
- до 15% намаляне на консумацията на дизел;
- 6 пъти намаляне на CO;
- 2,7 пъти намаляне NOx;
- 1,4 пъти намаляне на димността на отработените газове!

06.01.2017

Тест с почистване на двигател на DAF, показа 2л/100км намаляне на разходната норма!

Посетете ни:

HGC почистване на двигатели - Свържете се с нас:

Свържете се с нас по телефон, пишете ни или просто ни посетете в нашия офис. Възползвайте се от безплатна консултация.

Посетете ни:
или
Извикайте ни на вашия адрес:
Хайдро Гас Клийнинг ООД предлага на своите клиенти възможност за ползване на мобилна услуга. Свържете
се с нас и ние ще ви посетим на посочен от вас адрес:
Хайдро Газ Клийнинг ООД, ул. "Нешо Бончев" 26, София 1225, България
+ 359 893 461 647
office@hydrogas.bg